Naslovnica BIH Izborna kampanja

Izborna kampanja

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Sutra, 12. septembra je dan kada službeno počinje izborna kampanja za Opće izbore 2014. godine i traje do 11.10.2014. godine do 07:00 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. To je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.

U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je:

1) uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere , plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje
2) vođenje kampanje na način kojim se narušava  polna (rodna!) ravnopravnost,
3) postavljanje štampanog, pisanog ili bilo kojeg drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove  i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je samo na onim mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje;
4) nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini;
5) ometati skupove dugih političkih subjekata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti;
6) sprečavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;
7) lažno predstavljanje u ime bilo kog političkog subjekta;

Jedna od zakonskih zabrana u pravilima ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanjije korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje.

Centralna izborna komisija BiH poziva političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažirane u izbornoj administraciji da se uzdrže od korištenja nacionalističke i antidržavne retorike, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, da vode fer izbornu kampanju. Centralna izborna komisija BiH poziva predstavnike medija i birače da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju.

CIK BiH