Naslovnica ILIJAŠ Intervju sa Damirom Filipovićem

Intervju sa Damirom Filipovićem

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Predstavljamo vam mladog BH političara, Damira Filipovića, SDP-og kandidata pod rednim brojem 12. na listi za Parlament Federacije BiH.

Zašto ste u politici?

Damir Filipović: Nisam mogao podnijeti da budem predmet politike, Smatram da kao mlad čovjek sam u obvezi da se borim za bolje sutra, za bolju Bosnu i Hercegovinu. Mladi su veoma osjetljiv segment društva i upravo iz tog razloga bitno je usmjeriti njihova razmišljanja u pravcu prosperiteta i razvoja društva u cjelini. Smatram da se kroz politički angažman može  dosta toga postići, u prvom redu rješavanje gorućeg problema mladih  nezaposlenost, te poboljšanju svih oblasti života, naravno kroz aktivnu participaciju svih aktera u društvu.

Kako poboljšati položaj mladih u strankama i u organima vlasti?

Damir Filipović: Današnje društvo u cjelini ne može se baš pohvaliti učešćem mladih u politici. Većina mladih demotivirana je i razočarana sistemom u kojem živi, jer su svjedoci prevara , korupcije ,  iskrivljenog morala i krize u društvu. Uvriježeno mišljenje mladih je da pojedinac ne može ništa promijeniti, međutim upravo mlade treba aktivirati i pokrenuti, jer to je jedina snaga i budućnost ove zemlje, najprije na lokalnom , kantonalnom, entitetskom, kao i državnom nivou. Po statistici trenutno je svega 8 % mladih učlanjeno u političke stranke. Taj procenat svakako povećati , pružiti mladima šansu i pokazat da oni dosta toga mogu unaprijediit i poboljšati. Pozitivno u svemu tome je što SDP BiH jedina partija , koja je na predstojećim izborima pružilašansu velikom broju mladih da se iskažu i naprave prve velike korake za dobrobit ove zemlje. U prilog tome govori činjenica  da se na svim listama SDP-ovog kadra za buduće izbore nalazi veliki broj mladih.

Šta će vam biti fokus kampanje?

Damir Filipović: Fokus kampanje cu temeljiti na djelima, a ne riječima. Na onom što sam kao najmlađi predsjedavajući u BiH do sada radio, na tome da ću se boriti protiv svega što uništava bosankohercegovačkog čovjeka. Moja kampanja neće biti obećanja koja nemaju realizaciju. Obećanje je dug, a ja taj teret neću i ne želim nositi.

Mladi nerado ulaze u politiku. Postoji li neštošto ih može natjerati na suprotno?

Damir Filipović: Danas su mladi uglavnom usmjereni na osobne probleme i na svoju porodicu  kao oslonac koji treba da im osigura budućnost. Budući da je veliki broj mladih nezaposlen, a čiji su roditelji većinom na rubu egzistencije , kao takve ih  je veoma teško motivirati za politički angažman.Opet naglašavam da je SDP BiH jedina partija ,koja kroz organizirani oblik  forume mladih , nastoji na svaki način uključiti mlade u politiku, dati im šansu da se iskažu i generalno poprave situciju u kojoj se nalaze i sami, a i globalno. Svakoj političkoj stranci je potrebna energija mladih, jer se samo na taj način unose svježe i nove ideje, koje mijenjaju stvari na bolje.

Vaša poruka mladima?

Damir Filipović: Probudite  se, pokrenite se, ujedinite se  jer samo na taj način možete promijeniti ovaj sistem kojima dosada niste bili zadovljni. Izađite na  Opće izbore izbore u oktobru 2014. godine, dajte svoj glas kandidatima kojima se može vjerovati , a  samo takvi su potrebni našoj jednoj i jedinoj Bosni i Hercegovini.