Naslovnica BIH Građani Kantona Sarajevo od danas mogu prijaviti korupciju putem online aplikacije

Građani Kantona Sarajevo od danas mogu prijaviti korupciju putem online aplikacije

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Prezentacija online aplikacije pomoću koje građani Sarajeva od danas mogu na jednostavan način prijaviti djela korupcije upriličena je u Sarajevu.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nermin Pećanac kazao je da svaki građanin koji prijavi koruptivno djelo putem aplikacije koja se nalazi na  https://217.75.204.217:8080/ .
Predstavnik Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović objasnio je na koji način građani mogu prijaviti djelo korupcije te istakao da se to radi u nekoliko faza.

Naglasio je da je prva faza registracija korisnika na aplikaciju, zatim prijava djela korupcije koja se sastoji iz odgovaranja na deset pitanja te dodavanja priloga kao što su fotografije, tonski zapisi i videa.Dodao je da se nakon toga slučaj dodjeljuje policajcu te postaje predmet istrage.Također je zaključio da svaka osoba koja se odluči na ovakav vid prijave korupcije mora znati da je lažno prijavljivanje djela strogo kažnjivo.