Naslovnica BIH Godišnjica smrti generala Armije RBiH Rasima Delića

Godišnjica smrti generala Armije RBiH Rasima Delića

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na današnji dan 2010. godine, preminuo je Rasim Delić, general Armije RBiH.

Delić je rođen u općini Lopare 1. oktobra 1949. godine. Sa svojih 18 godina upisao se na Vojnu akademiju Kopnene vojske, a po završetku, 1971. godine, stupio je u službu JNA na dužnosti u različitim artiljerijskim jedinicama.

Bio je komandant artiljerijske divizije (od 15. oktobra 1980. do 20. septembra 1984.), načelnik štaba i zamjenik komandanta mješovitog artiljerijskog puka (od 21. septembra 1984. do 27. avgusta 1985), komandant mješovitog artiljerijskog puka (od 28. avgusta 1985. do 31. avgusta 1988 i od 1. avgusta 1989. do 15. jula 1990). U međuvremenu je, 22. decembra 1987., unaprijeđen u čin potpukovnika. Dužnost pomoćnika načelnika Odjeljenja za operativno-nastavne poslove u Komandi 4. korpusa JNA u Sarajevu, obavljao je od 16. jula 1990. do 13. aprila 1992., kada je zvanično zatražio otpust iz Jugoslovenske narodne armije i stupio u snage Teritorijalne odbrane BiH (TO BiH).

Komandant Zajedničke komande Vojske FBiH

Delić je u aprilu 1992. u Visokom počeo, s grupom oficira, da organizuje TO Srednje Bosne, na čijem je čelu bio do 12. maja 1992., kada je postao član Glavnog štaba TO i službeno zadužen za organizovanje i komandovanje oružanim borbenim djejstvima na teritorijama općina Fojnica, Kreševo, Kiseljak, Visoko, Ilijaš, Vogošća, Breza, Vareš i Olovo.

Kada su snage TO postale Armija Bosne i Hercegovine, Rasim Delić je postavljen za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za operativno planiranje i obuku ARBiH, po naređenju Sefera Halilovića, koji je tada bio načelnik Glavnog štaba.

Dužnost komandanta Zajedničke komande Vojske FBiH, koju je posljednju obavljao, napustio je 1. septembra 2000. godine.