Naslovnica FOTO Održan kurs informatike za nastavnike OŠ “Podlugovi‏”

[FOTO] Održan kurs informatike za nastavnike OŠ “Podlugovi‏”

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U današnje vrijeme sve više se govori o potrebi učenja kroz cijeli život. Za cijeloživotno učenje stoji i informatička kompetencija. Tako se sve više ukazuje potreba za obrazovanjem nastavnika u tom smjeru. Prema smjernicama Nastavnih planova i programa postoji potreba za promjenama načina podučavanja pa tako i za upotrebom IKT –a u tom radu.

Nastavnici JU OŠ „Podlugovi“ okupljeni na kursu Informatike u svom radu i razmjenom iskustva pokušavaju unaprijediti svoj rad pa tako i informatička znanja i vještine. Iskustvo je pokazalo da bi edukacija trebala biti uže vezana za programe i alate koji bi bili korisni nastavnicima za izradu nastavnih materijala. 

Sve to navedeno ponukalo je menadžment škole da pokrene edukaciju projekt Informatički kursevi za nastavnike kao oblike neformalnog učenja. Programi iz ove grupe su namjenjeni onima koji žele da savladaju napredne tehnike rada. Koristeći programe iz ove grupe, korisnik se upoznaje sa svim aspektima svakodnevne upotrebe računara u lične i poslovne svrhe. 

Oblasti koje se izučavaju su: osnove informacionih tehnologija, Windows, Internet, Word, Excel, Power Point, Access, poslovna korespodencija, upravljanje vremenom i projektima, upotreba pametnih telefona te prikaz Android operativnog sustava i aplikacija otvorenog koda.

Informatička pismenost je danas osnovni uslov za svaki posao, te je ovaj program namjenjen svima koji koriste računar za pisanje dokumenata, izradu tablica ili prezentacija.

Cilj programa je osoposobiti polaznike za što efikasniji rad na računaru, kako bi se poslovi obavljali brže i produktivnije. Ovaj program obuhvaća danas najpotrebnije alate i područja koje diktira tržište rada.

Mentor i predavač Adin Begić, inž.Informatike i profesor, svojim predavanjem sigurnim koracima je vodio edukaciju. Nastavnici će stečenim znanjima lakše izrađivati nastavne materijale a učenicima će biti zanimljivije.