Naslovnica FOTO Dvadeset dva nova učača Kur’ana u džematu Misoča

Dvadeset dva nova učača Kur’ana u džematu Misoča

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U nedjelju, 26.04.2015. godine, u džematu Misoča, MIZ Sarajevo, u periodu od akšam-namaza do jacije-namaza upriličen je svečani program povodom završetka kursa sufare za odrasle i dodjele diploma prvoj generaciji svršenika pomenutog kursa.

Projekat kurs sufare za odrasle je nova aktivnost u džematu Misoča, koji je namijenjen prvenstveno odraslim osobama koje imaju želju i volju da uče u Kur’anu, a ranije su bile uskraćene i nisu imale priliku da nauče kur’ansko pismo (sufaru).

Kurs sufare za odrasle ove godine realizovan je u periodu od 14.1.2015. godine do sredine mjesecaaprila. Kurs se je održavao tri puta sedmično (srijeda, petak i nedjelja), poslije jacije-namaza, a nakon početka računanja ljetnog vremena od akšam-namaza do jacije-namaza.

Ovogodišnji kurs sufare uspiješno je završilo trinaest osoba, koje su ujedno i prva generacija svršenika ovog kursa u džematu Misoča, a to su: Avdukić Adis, Avdukić Adisa, Ćosić h. Mehmed, Ćosić Sadžida, Halilović h. Dževad, Hasečić h. Mustafa, Kahriman Meho, Kahriman Behija, Kahriman Amra, Matoruga Enisa, Pinjagić Hajrudin, Tiro Safeta i Tiro Enida. Pored njih ovu noć je promovisano i još devet mladih učača Kur’ana koji su uspiješno u toku mektebske nastave savladali kur’ansko pismo i počeli sa učenjem Kur’ana.

Dzamija Misoca

Trud, jaka volja i želja, kao i upornost polaznika kursa krunisana je, kao što na početku rekosmo, prelijepim svečenim programom, koji su,nakon akšam-namaza i uvodne riječi Dženan ef. Mahmutovića, mjesnog imama, koji je tom prilikom poselamio prisutne i izrazio im dobrodošlicu, učenjem odlomaka iz Kur’ana i ilahija izveli ilijaški imami: Šerif ef. Ćatić, mr. Ahmed ef. Purdić i Sejid ef. Strika, svršenici FIN-a i članovi hora „El-Fatih“: Amel Hasandić i Mirza Selimović, i mladi mektebski interpretatori ilahija: Pušina Ahmed, Pušina Emina i Topalović Amina. Po završetku predviđenog programa svim svršenicima kur’anskog pisma uvaženi glavni imam MIZ Sarajevo h. dr. Ferid ef. Dautović je čestitao i uručio im Kur’ane i diplome, nakon čega se je obratio prisutnima, ističući tom prilikom važnost i značaj ovih projekata na nivou MIZ Sarajevo, kao i važnost i značaj učenja i življenja u skladu sa Kur’anom.

Nakon klanjanja jacije-namaza, svršenici kursa i gosti su nastavili svoje druženje uz večeru koju su svršenici kursa zajedno sa džematskim odborom pripremili, a svim prisutnima su, također, uručene hedije koje su obezbijedili vrijedni članovi džematskog odbora džemata Misoča.

Završetkom kursa sufare, ovaj projekat nije završen. Završena je samo jedna etapa, jer svršenici će i dalje da se kontinuirano okupljaju i druže, kako bi učili tedžvid i usavršavali svoje učenje Kur’ana. Ovo je prva godina projekta kursa sufare za odrasle, koji će se, ako Bog da, i u narednim godinama, sve dok bude zainteresovanih, održavati u džematu Misoča.

Nadamo se da će ovo, uz Allahovu, dž.š., pomoć, biti podstrijek i drugima da krenu sa učenjem kur’anskog pisma i učenjem Kur’ana, jer Poslanik, a.s., je u jednom od svojih hadisa o Kur’anu rekao:

„On je jasni govor i nije lakrdija. Ko napusti Kur’an iz oholosti, Allah, dž.š., će ga uništiti! Onoga ko traži uputu u nečemu drugom, Allah, dž.š., će u zabludi ostaviti! Kur’an je čvrsto Allahovo, dž.š., uže, on je mudra opomena i Pravi put. Strasti ga ne mogu iskriviti, niti ga jezici mogu izmijeniti. Njega se učeni ne mogu zasititi, niti se on stalnim ponavljanjem može istrošiti. Nema kraja njegovim divotama. Kur’anu, kada su ga čuli, ni džini nisu mogli odoljeti a da ne kažu: ‘Mi smo, doista, Kur’an koji izaziva divljenje slušali, koji na Pravi put upućuje.’ Ko po Kur’anu govori, istinu govori, ko po njemu radi, bit će nagrađen, ko po njemu prosuđuje, pravedan je, a ko poziva njemu, upućen je na Pravi put.“ (Tirmizi)

Autor: Mahmutović Dž. /ilijas.info