Naslovnica +OSTALO Danas naknade korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevu

Danas naknade korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Korisnici socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo će danas, u poslijepodnevnim satima, moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.035.004,12 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec maj 2015.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.963 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundacija ljekarskih pregleda, saopćila je Press služba KS.