Naslovnica BIH BH Telecom počeo primjenjivati snižene cijene

BH Telecom počeo primjenjivati snižene cijene

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

BH Telecom od 1. januara 2015. godine primjenjuje nove cijene, kreirane prvenstveno prema odredbama Pravila o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH 67/12, koje je 13. novembra 2012. usvojilo Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije u BiH, ali i prema tržišnim zahtjevima i poslovnim ciljevima BH Telecoma.

Izmjene i dopune Cjenovnika se odnose na cijene: fiksnih telefonskih usluga, mobilnih telefonskih usluga, usluga pristupa Internetu, te usluga Toptim, TopInternet, Lnet, Multimedijalnih paketa /usluga i usluga BH Mobile mreže – usluga pristupa mobilnoj mreži za prenos podataka.

Za fiksnu telefonsku uslugu će se od danas primjenjivati: snižene cijene pristupne takse za fiksni telefonski priključak, snižene cijene poziva prema mobilnoj mreži BH Telecoma, snižene cijene poziva sa javnih telefonskih govornica prema mobilnim mrežama u BiH, snižene cijene međunarodnog telefonskog saobraćaja (pozivi prema zemljama iz Zone II i Zone III).

Za mobilnu telefonsku uslugu i prijenos podataka putem mobilne mreže će se od danas primjenjivati snižene cijene poziva/CSD saobraćaja prema fiksnoj mreži BH Telecom.

Cijena prvog fiksnog broja/priključka za fizička i pravna lica sa uračunatim PDV-om od danas iznosi 23,40 KM.

Kada su u pitanju usluge mobilne telefonske mreže cijene razgovora/poziva za paket mini 15, sa PDV-om, po minuti unutar BH Mobile mreže – 0,23 KM, prema fiksnoj mreži BH Telecoma- 0,20 KM, prema drugim fiksnim mrežama u BiH -0,22 KM, prema drugim mobilnim mrežama u BiH – 0,28 KM.Zatim, pozivi unutar grupe-za korisničke grupe od 5 do 15 pretplatničkih brojeva – 0,14 KM, unutar grupe-za korisničke grupe sa 16 i više pretplatničkih brojeva -0,09 KM, te pozivi prema naj broju- 0,07 KM.

Cijena pristupa xDSL Internet mreži od 1. januara 2015. iznosi 11,70 KM sa PDV-om za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaci jednokratno za pakete net2G,netFlat5, netFlat10 i netFlat15, dok za one koji ne posjeduju fiksni priiključak iznosi 35,10 KM(ranije 46,80 KM).

Pristup multimedijalnom paketu usluga Moja TV je 11,70 KM jednokratno sa PDV-om za korisnike koji posjeduju fiksni priključak na zahtijevanoj lokaciji, a 35,10 za korinsike koji ne posjeduju priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji.