Naslovnica BIH ALMA-RAS: Oglas za popunu više radnih mjesta

ALMA-RAS: Oglas za popunu više radnih mjesta

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Alma-Ras d.o.o. slovi za najpoznatiji brend i lider je u proizvodnji i prodaji finog rublja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Brend sa priznanjima najpoželjnijeg poslodavca drugi put za redom. Tim mladih i perspektivnih ljudi. Ako želite biti dio ovog uspješnog tima prijavite se na neki od otvorenih konkursa:

ADMINISTRATOR – VISOKO

Opis posla:

 • Zaprima pristiglu poštu, biografija, pristiglu dokumentaciju iz uprave firme i ostalih proizvodnih pogona
 • Selektiranje i arhiviranje navedene dokumentacije
 • Selektiranje i arhiviranje dokumenata uposlenih u pogonu Visoko
 • Prijave i odjave radnika u poreznoj upravi
 • Slanje potrebnih izvještaja za upravu firme
 • Arhiviranje izvještaja za pogon u Visokom
 • Vođenje šihtarica za pogon Visoko, kopiranje i proslijeđivanje u računovodstvo i upravu
 • Posredovanje u komunikaciji između svih sektora društva, poslovnih jedinica, terena
 • Narudžba kancelarijskog materijala
 • Druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, Direktora društva i Direktora prodaje

Uslovi:

 • SSS društveni smjer
 • 2 godine radnog iskustva
 • Napredno poznavanje rada na računaru
 • Izražena kreativnost i samostalnost u radu
 • Obavezno poznavanje engleskog i njemačkog jezika

KROJAČ – VISOKO

Opis posla:

 • nalaganje, uklapanje mustri ili nalaganje krojnih skica, krojenje – ručno i/ili mašinsko
 • Vrši kontrolu naloženog materijala zbog greški u materijalu te za pronađene greške informiše nadređenog
 • Vrši poslove pripreme partija osnovnog materijala (brojanje, kompletiranje komada i naloga)
 • Brine se i odgovara za optimalno iskorištenje materijala prilikom krojenja
 • Vodi evidencije iskrojenih komada i urađenih operacija

Uslovi:

 • SSS – tekstilna škola smjer krojač
 • 2 godine radnog iskustva
 • Napredno poznavanje rada na računaru
 • Izražena kreativnost i samostalnost u radu

GLAVNI PROCESNI KONTROLOR – VISOKO

Opis posla:

 • Rukovodi i raspoređuje međufazne i glavne kontrolore
 • Nadzire izradu novih modela i kolekcije i promjena na modelima
 • Definiše način i mjesta i kontrolisanja
 • Vrši periodičnu uzorčnu kontrolu procesa, repromaterijala i proizvoda
 • Vrši finalnu uzorčnu kontrolu proizvoda
 • Kompletira evidenciju o pregledanim komadima, greškama i nosiocima grešaka

Uslovi:

 • VŠS ili SSS, – konfekcijski smjer
 • 3 – 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Izražena kreativnost i samostalnost u radu
 • Sposobnost rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima
 • Sposobnost organizovanja procesa rada

PLANER PROIZVODNIH PROCESA

Opis posla:

 • Organizuje, rukovodi i planira proizvodnju pogona za koji je zadužen
 • Koordinira aktivnosti na relaciji proizvodnja, logistika, tehnologija i kvaliteta
 • Upoznat je sa stanjem proizvodnih mašina, kapaciteta proizvodnje i stanja materijala
 • Vrši preraspodjelu posla i planira kapacitete u proizvodnoj lokaciji
 • Definiše i pridržava se definisanih ciljeva produktivnosti, kvaliteta i rokova i poduzima aktivnosti za postizanje istih
 • Planira proizvodnju i kapacitete (gantogram) u koordinaciji sa nadređenim, potrebama prodaje i rukovodiocem plna i pripreme
 • Brine o iskorištavanju svih proizvodnih i ljudskih potencijala u  cilju ispunjavanja zadatih ciljeva
 • Svakodnevno pregleda izvještaj proizvodnje, kvaliteta i zastoje, te poduzima mjere za dostizanje zadatih ciljeva
 • Upoznat je sa uvođenjem modela u proizvodnju
 • Koordinira, kontroliše i odgovara za rad podređenih, vrši raspored uposlenih po radnim mjestima i grupama u saradnji sa vođom smjene i nadređenim
 • Predlaže i organizuje širenje ili smanjenje proizvodnih kapaciteta (ljudskih resursa, sredstava za rad i sl.).

Uslovi:

 • VŠS ili VSS – tehnički ili ekonomski fakultet
 • VI ili VII stepen
 • Poznavanje rada na računaru
 • Izražena kreativnost i samostalnost u radu
 • Sposobnost organizovanja procesa rada
 • Samostalnost u radu
 • Položen vozački ispit

TEHNOLOG – VISOKO

Opis posla:

 • Rukovodi izradom novih modele i kolekcije i promjenama na postojećim modelima
 • Izrađuje i organizuje izradu uzoraka te nadgleda proces nastanka prvih modela i / ili uzoraka
 • Izrađuje sastavnice materijala, operacione liste, veličinske mjere i farben karte
 • Kompletira tehnološku dokumentaciju (skice, uzorci u veličinskom setu, krojne slike, osnovni kroj, sastavnice materijala, operacione liste, liste mjera, farben karta)
 • Oblikuje nove artikle i kolekcije od viškova materijala (oslobađanje starih zaliha)
 • Vrši izmjene modela i postupaka u cilju povećanja produktivnosti i kvalitete
 • Prati razvoj novih tehnologija te novih materijala
 • Uvodi promjene u proizvodnju i promjene na modelima
 • Koordinira, kontroliše i odgovara za rad podređenih, vrši raspored uposlenih po radnim mjestima u saradnji sa nadređenim i kadrovskom službom

Uslovi:

 • VŠS ili SSS – konfekcijski smjer
 • V ili VI stepen
 • Izražena kreativnost i samostalnost u radu
 • Poznavanje rada na računaru
 • Sposobnost rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima
 • Položen vozački ispit
 • Poželjno znanje engleskog i njemačkog  jezika

Nudimo:

Rad u uspješnoj i savremenoj kompaniji, dobre uslove rada, stimulativna primanja za uspješno organizovanu prodaju, napredovanje .
Ukoliko ispunjavate navedene uslove svoju biografiju možete dostaviti poštom na adresu:

ALMA-RAS d.o.o.
Pravna/kadrovska služba
-Za konkurs-
Olovske Luke bb
71340 OLOVO

Sa naznakom –  ,,Za konkurs Visoko“ i pozicijom za koju se prijavljujete.
Konkurs ostaje otvoren do 10.03.2015. godine.