Naslovnica ILIJAŠ Adaptirane prostorije Matičnog ureda Srednje

Adaptirane prostorije Matičnog ureda Srednje

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu Pravilnika o tehničkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnih registara FBiH, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, zajedno sa Službom za opću upravu i lokalnu samoupravu Općine Ilijaš donio je Program realizacije tehničkih mjera zaštite objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnih registara, a sve u cilju zaštite objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, matičnog registra, matičnih knjiga i spisa, računarskih sistema i elektronskih evidencija.

Na osnovu Pravilnika i Programa adaptiran je Matični ured u Srednjem i time su stvorene mjere zaštite i to: opće mjere za zaštitu objekta, videonadzor, protuprovalni, protupožarni sistem i zaštita računarskih sistema i čuvanje elektronskih evidencija, javljaju iz Općine Ilijaš.
Projektnu dokumentaciju za adaptaciju Matičnog ureda u Srednjem uradila je Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš.

Ukupna vrijednost Projekta je 10.000,00 KM, a izvođač radova bila je firma “FAZUM GRADNJA” d.o.o. Ilijaš.
Adaptaciji Matičnog ureda Ilijaš pristupit će se u narednom periodu, kada se stvore tehnički uslovi, nadziđivanjem objekta Općine.
Podsjetimo građani, rođeni u FBiH mogu u matičnim uredima na području općine Ilijaš vaditi izvode iz matične knige rođenih, vjenčanih, umrlih kao i uvjerenja o državljanstvu.

Uskoro se očekuje uvezivanje sistema sa Republikom Srpskom i Brčko Distriktom, tako da će građani BiH moći u bilo kojem matičnom uredu vaditi izvode.