Naslovnica ILIJAŠ Adaptiran Matični ured Općine Ilijaš

Adaptiran Matični ured Općine Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U skladu sa Pravilnikom o tehničkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnih registara FBiH završena je adaptacija matičnog ureda koja se funkcionalno nalazi u sastavu Službe za opću upravu i lokalnu samoupravu Općine Ilijaš. 

Shodno odredbama Pravilnika adaptiran je Matični ured Općine Ilijaš i time su stvorene opće mjere zaštite, sistem videonadzora, protuprovalni i protupožarni sistem, zaštita računarskih sistema i čuvanje elektronske evidencije.

Projektnu dokumentaciju za adaptaciju Matičnog ureda kao i nadzor nad izvođenjem radova radila je Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš, a Izvođač radova bila je firma “FAZUM GRADNJA” d.o.o. Ilijaš. Ukupna vrijednost radova iznosila je cca 7.000,00 KM.

Općina Ilijaš je u januaru ove godine, adaptirala i Matični ured u Srednjem, a sve u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga građanima. 

Podsjetimo, građani rođeni u FBiH mogu u Matičnim uredima na području Općine Ilijaš vaditi Izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih kao i Uvjerenja o državljanstvu.

Autor: Adha Masnopita