Naslovnica BIH Za osam dana gotovi dokumenti

Za osam dana gotovi dokumenti

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Građani koji podnesu zahtjeve za izdavanje ličnih karata i putnih isprava kod bilo kojeg MUP-a u BiH, a u matične knjige su upisani u Federaciji BiH, znatno brže dobijaju lične dokumente jer su provjere za podatke koji su verificirani u evidencijama matičnih knjiga Federacije BiH automatizirane, objavila je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Rezultati analiza za februar 2015. pokazuju da automatski proces provjera upisa u matičnim knjigama državljana (MKD) i matičnim knjigama rođenih (MKR) znatno ubrzava izdavanje ličnih dokumenata.

Analiza je pokazala da prosječan vremenski period od predavanja zahtjeva za lični dokument do njegove izrade u slučajevima kada se vrše automatske provjere prosječno traje osam dana, a u slučajevima kada ne postoji ovakva razmjena postupak izrade ličnog dokumenta traje u prosjeku 18 dana.

U postupku procjene ispunjavanja uslova vezanih za bezvizni režim Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta dobili su obavezu da u okviru svojih nadležnosti uspostave digitalno potpisane elektronske evidencije matičnih knjiga u cilju sigurnijeg i efikasnijeg postupka izdavanja ličnih dokumenata građanima BiH.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH su obavijestili da su na teritoriji Federacije BiH uspostavljene digitalno potpisane elektronske evidencije matičnih knjiga, prenosi Patria.