Naslovnica BIH Visoko među općinama/gradovima s najvećim brojem učenika u osnovnom obrazovanju

Visoko među općinama/gradovima s najvećim brojem učenika u osnovnom obrazovanju

Osnovne škole u Visokom
Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Piše: Naim K. // Visoko.co.ba

Grad Visoko spada u grupu od četiri grada/općine u FBiH u koje prema zvaničnoj statistici preko 100 učenika pohađa obavezno osnovno obrazovanje na 1.000 stanovnika, odnosno točno 100,8 učenika na 1000 stanovnika.

Prema socioekonomskim podacima za Federaciju Bosne i Hercegovine, a do kojih smo došli, najmanji broj učenika u osnovnom obrazovanju u školskoj 2022/2023. godini zabilježen je u općini Dobretići (3,9 na 1.000 stanovnika), dok je naveći broj zabilježen u općini Centar Sarajevo (112,4 učenika na 1.000 stanovnika).

Podsjećamo, U Federaciji BiH u redovne osnovne škole i škole za djecu sa posebnim potrebama u školskoj 2022/2023. godini upisano je 169.775 što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2,0 posto odnosno za 3.438 učenika. Udio učenica u ukupnom broju učenika iznosi 48,7 posto.

U grupi jedinica lokalne samouprave (JLS) koja ima najmanji broj učenika na 1.000 stanovnika su dvije JLS Posavskog kantona.

Ispodprosječan broj učenika na 1.000 stanovnika imaju četiri od šest JLS Kantona 10. Od ukupnog broja JLS, 29 JLS pripada grupi sa prosječnim brojem učenika. Na nivou prosjeka su po pet JLS iz Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je šest JLS iz Srednjobosanskog kantona.

Iznad prosjeka učenika ima 19 JLS, najviše iz Tuzlanskog kantona, šest JLS. Četiri JLS, po dvije iz Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, pripadaju grupi od preko 100 učenika (grupa sa sa najvećim brojem učenika) na 1.000 stanovnika.

Ovi podaci pokazuju da postoji velika razlika u broju učenika u osnovnom obrazovanju među različitim općinama i kantonima u FBiH.

To može biti posljedica različitih faktora, kao što su demografske promjene, migracije stanovništva, kvalitet obrazovnog sistema, dostupnost škola i drugih obrazovnih resursa, socio-ekonomski status i preferencije roditelja i učenika.

Naim K. // Visoko.co.ba