Naslovnica BIH VISOKO: Marihuanu konzumira svaki deseti srednjoškolac!

VISOKO: Marihuanu konzumira svaki deseti srednjoškolac!

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Svaki deseti učenik trećih razreda srednjih škola u Zenici, Visokom i Tešnju proteklu godinu konzumirao je marihuanu. Ovo je pokazalo istraživanje Javne zdravstvene ustanove za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona provedeno u tri spomenuta mjesta, a u vezi sa upotrebom duhana, alkohola i marihuane među učenicima prvih i trećih razreda srednjih škola ZDK-a, koje je obuhvatilo 2.363 učenika.

Porodica i prijatelji

Među učenicima srednjih škola 22,6 posto je pušača. Dakle, svaki peti učenik je pušač. Jasna razlika uočena je i kada je riječ o razredu u koji učenici idu. U prvim razredima je 14,1 posto pušača, dok je u trećim 29,2 posto. U prvom i trećem razredu srednje škole alkohol konzumira 24,9 posto učenika. U trećim razredima je više učenika koji konzumiraju alkohol nego što je to u prvim razredima. Alkohol konzumira 15,1 posto učenika prvih razreda i 32,4 posto učenika trećih razreda. Marihuanu u zadnjih godinu je konzumiralo 7,0 posto učenika prvih i trećih razreda. U prvim razredima marihuanu konzumira 3,1 posto učenika svaki dan ili ponekad, a u trećim razredima marihuanu konzumira 10 posto učenika.

– Na štetne oblike ponašanja mladih u velikoj mjeri utiče porodica iz koje dolaze, ali i prijatelji koje biraju i sa kojima se svakodnevno druže. Takođe, sklonost štetnim stilovima života izraženija je u starijim razredima srednje škole, te je sa prevencijom štetnih životnih stilova važno krenuti što ranije, kazala je Meliha Brdarević, magistrica socijalnih nauka.

Kada su u pitanju faktori koji utiču na konzumiranje marihuane, nije pronađena značajna razlika između sela i grada. Učenici čiji braća ili sestre puše cigarete, takođe, više puše cigarete (61,8 posto) za razliku od onih čija braća i sestre ne puše cigarete (82,3 posto). Takođe, kod učenika čija braća i sestre puše cigarete više je prisutna laka nikotinska ovisnost (23,4 posto), srednje nikotinska ovisnost (6,5 posto) i teška nikotinska ovisnost (8,3 posto). Dakle, veliki uticaj na to da li će učenici pušiti cigarete zavisi od toga da li ih članovi porodice iz koje učenik dolazi konzumiraju, kao i od toga da li njihovi prijatelji puše cigarete. Učenici čija braća/sestre ne konzumiraju alkohol manje su skloni konzumiranju (80,3 posto ih ne konzumira), od učenika čija braća/sestre konzumiraju alkohol (44,4 posto ne konzumira).

Trenutno se na supstituciji u ovoj zdravstvenoj ustanovi, po riječima Samira Kaspera, načelnika Službe za ambulantni i hospitalni tretman, tretira 248 ovisnika, 187 na metadonu i 61 na suboxonu, dakle na parcijalnim agonistima. Ukupan broj pacijenata – opijatnih i neopijatnih ovisnika, alkoholičara, osoba koje se tretiraju zbog nekih hemijskih i dihibrelarnih ovisnosti kao što je patološko kockanje, iznosi više od 700 pacijenata.

Mirnes Telalović, šef Odjeljenja za rehabilitaciju i resocijalizaciju, istakao je da je pored narkomanije jedan od najvećih društvenih problema svakako alkoholizam. Ova bolest je najčešći uzročnik smrti mladih između 18 i 25 godina. Zavod je u proteklu godinu imao oko stotinu liječenih alkoholičara koji su prošli kroz Detox ili ambulantni tretman. Sedin Habibović, šef Odjeljenja za prevenciju i savjetovanje, kazao nam je kako je proširenje kapaciteta Detox centra za 40 kvadratnih metara, odnosno četiri kreveta, iznimno značajno.

Dvojne dijagnoze

Jasmin Softić, direktor JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK-a, naglasio je kako ustanova ima dobru saradnju sa centrima za mentalno zdravlje na nivou ovog, ali i susjednih kantona, te psihijatrijskim odjeljenjem u Kantonalnoj bolnici Zenica.

– Naša ustanova je opremljena i kadrovski i na svaki drugi način, tako da se ne bojimo tretmana pacijenata sa dvojnim dijagnozama, dakle kojim je ovisnost samo jedna od dijagnoza, koji boluju od psihoza, depresije, PTSP-a…, rekao je Softić.

Povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv droge, ova ustanova je priredila niz radnih aktivnosti sa ciljem senzibilizacije javnosti o važnosti efikasne i sistematske prevencije ove bolesti. Tako su organizirane preventivne aktivnosti u općinama Tešanj, Maglaj, Doboj-Jug, Visoko, Kakanj i Zenica, gdje je dijeljen edukativno-promotivni materijal. Vršena je edukacija uposlenika u zatvorima u Zenici i Busovači, štampana je brošura sa dijelom rezultata provedenog istraživanja o upotrebi duhana, alkohola i marihuane među učenicima srednjih škola, izrađen informator, a u subotu u Gradskoj areni u Zenici, u saradnji sa UG Sport Media i prvim portalom o sportu i rekreaciji u ZDK-u www.sportzdk.ba, te Stonoteniskim klubom Mladost održan je Sportzdk table tenis Open – svojevrsno, otvoreno prvenstvo Kantona u stonom tenisu.

(ILIJAS.info/VisokoIN/Oslobođenje)