Naslovnica BIH Usvojen posebni program Vlade za deficitirana zanimanja u osnovnom i srednjem odgoju...

Usvojen posebni program Vlade za deficitirana zanimanja u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju u Kantonu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Posebni program Vlade za deficitirana zanimanja u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju u Kantonu, za period 2024-2029. godina.

Program obuhvata niz aktivnosti koje će provoditi pomenuto Ministarstvo u saradnji sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te djelimično sa nevladinim i realnim sektorom.

Problem deficitarnosti nastavnika prisutan je širom svijeta, što predstavlja ozbiljan izazov za obrazovne sisteme globalno. Rješavanje ovog problema je od presudne važnosti za osiguranje kvalitete obrazovanja, jednakih obrazovnih prilika za sve učenike i dugoročni društveni i ekonomski razvoj.
Po riječima resorne ministrice Naide Hota Muminović, kroz realizaciju ovog Programa Ministarstvo i Institut će raditi na dugoročnom unapređenju obrazovnog sistema, osiguravajući da svaka škola u Kantonu Sarajevo ima adekvatan broj kvalificiranih nastavnika, što će direktno uticati na poboljšanje kvalitete obrazovanja i osiguranje boljih obrazovnih ishoda za sve učenike.

“Cilj Programa je omogućiti adekvatno razumijevanje tržišta rada i planiranje intervencija u obrazovnom sektoru, sa posebnim naglaskom na deficit nastavnog kadra. Jedan od ključnih ciljeva Programa je osigurati kvalitetan kadar u obrazovanju. Program će kroz svoje aktivnosti težiti unapređenju kvalitete obrazovanja i osiguravanju stabilnog i stručnog nastavnog kadra koji može odgovoriti na izazove savremenog obrazovnog sistema”, navela je ministrica.

Aktivnosti predviđene ovim Programom smatraju se odgojno-obrazovnim projektima od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.