Naslovnica ILIJAŠ Usvojen Budžet Općine Ilijaš u iznosu od 11.475.100,00 KM

Usvojen Budžet Općine Ilijaš u iznosu od 11.475.100,00 KM

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Jučer je je održana 36., posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Ilijaš sa 18 tačaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice prisutnim se obratio vijećnik Općinskog vijeća g. Nedim Matoruga koji je podnio ostavku na ovu funkciju zbog nespojivosti funkcije, te zahvalio se kolegama na dosadašnjoj saradnji i poželio im puno sreće i uspjeha u daljem radu. 

U okviru vijećničkih pitanja i inicijativa g. Saudin Durmić je predložio Zaključak Općinskom vijeću da Općinski načelnik poduzme sve neophodne mjere da se zaštite izvorišta rijeka Misoče i Mahmutović rijeke, a shodno odredbama Odluke o zaštiti voda što je od strane vijećnika jednoglasno prihvaćeno.

U 2016. godini Budžet Općine Ilijaš 11.475.100,00 KM

Općinsko vijeće je na svojoj 35. sjednici usvojilo Nacrt Budžeta Općine Ilijaš, te je isti upućen u javnu raspravu s ciljem uključivanja građana i drugih relevantnih subjekata u kreiranju ovog dokumenta. Protekla javna rasprava je pokazala da je Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu realno planiran, te da ključne funkcije, programi, aktivnosti i investicije predložene u Nacrtu zadovoljavaju prioritetne interese lokalne zajednice.

Općinsko vijeće je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo predloženi Budžet Općine Ilijaš za 2016. godinu sa pripadajućom odlukom o njegovom izvršavanju.

Budžet Općine Ilijaš je planiran u iznosu od 11.475.100,00 KM, koliko iznose i rashodi i ovo je poslije reintegracije Općine Ilijaš najviši predloženi Budžet.

Općinski načelnik g. Akif Fazlić, koji je i predlagač ovog najznačajnijeg općinskog dokumenta, izrazio je zadovoljstvo diskusijom vijećnika o predloženom dokumentu, te dao tražena pojašnjenja vijećnicima.

“U 2015. godini smo zajednički s vijećnicima, predstavnicima Savjeta MZ radili i provodili Projekte kroz Budžet. Gotovo sve planirane Projekte vezane za rekonstrukciju puteva, javnu rasvjetu smo zajednički realizovali. Nadam se da ćemo tako i u budućnosti raditi.
Ovo je Budžet Općine Ilijaš u kojem su sadržani kapitalni projekti koji znače pitanje zdravstva, obrazovanja, putne infrastrukture, pijace, Industrijske zone i niza drugih projekata. Nadam se da ćemo ostvariti ovaj Budžet koji je realno planiran i baziran na prioritetima”, istakao je g. Fazlić.
U raspravi je naglašeno da je budžet za narednu godinu više razvojni nego socijalni u odnosu na prethodne godine, obzirom na činjenicu da kapitalna izdvajanja iznose oko 6.086.100,00 KM i u ukupnoj strukturi prihoda učestvuju sa 54%.

Usvojen i Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu

Na ovoj sjednici usvojen je i Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu, uz nekoliko dopuna koje su predložili vijećnici u smislu da se na prigodan način obilježava 15. april Dan Armije RBiH i 25. novembar Dan državnosti BiH.
Program je urađen po kvartalima i sadrži normativno-programski i tematsko-izvještajni dio aktivnosti Općinskog vijeća.

Pristupanje izradi Regulacionog plana “Gornji Kadarići” i “Mrakovo

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluke o pristupanju Regulacionog plana “Gornji Kadarići” i Regulacionog plana “Mrakovo” u cilju urbanizacije ovih područja na kvalitetan način uz optimalnu organizaciju prostora sa kompleksom objekata apartmanskog tipa stanovanja i kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.

Usvojene  su i Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u površini od 420 m2 i u površini od 265 m2 upisane u K.O. Ilijaš Grad u iznosu od 35,00 KM/1m2.

 

Razrješenja i imenovanja članova Komisija

Razrješen je dužnosti člana Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima g. Muminović Kerim a na istu poziciju imenovan je g. Dervišević Nermin.
Dužnosti člana a time i Predsjednika Komisije za izbor i imenovanja razrješen je g. Matoruga Nedim a na poziciju Predsjednika Komisije za izbor i imenovanja imenovan je g. Dević Mahir, također je razrješen dužnosti člana Komisije za kulturu i sport g. Bećirović Mustafa a na tu poziciju imenovan je g. Alić Adem.
Jednoglasno je podržan prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izmjene granice između K.O. Ivančići i K.O. Stomorina u koju su imenovani: g. Nizama Mališević, g. Senad Kovačević, g. Denis Kahriman, g. Mahir Gljiva i g. Refik Stomornjak.

Proširen Plan stipendiranja

Vijećnici su jednoglasno podržali Plan stipendiranja izuzetno nadarenih učenika i studenata kojim se proširuje Plan stipendiranja donesen na 33. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš te novim Planom je planirano stipendiranje 64 učenika i 84 studenta, što će omogućiti stipendije svim učenicima i studentima koji ispunjavaju uslove Pravilnika  a u cilju stimulacije za još boljim rezultatima u učenju.
Na današnjoj sjednici usvojen je i prečišćeni tekst Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, usvojena su i određena Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, a Informacija o stanju u stambeno-komunalnoj oblasti, obnovi stambenog fonda i komunalne infrastrukture i Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama za 2015. godinu primljena je k znanju.

Autor: Adha Masnopita