Naslovnica ILIJAŠ Upute za građane u slučaju nevremena

Upute za građane u slučaju nevremena

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“,broj:39/03, 22/06 i 43/10) u članu 41.predviđene su mjere lične i uzajamne zaštite građana. Ozbiljnost provođenja mjera samozaštite u svakom domaćinstvu doprinose lakšem pristupu u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće. Pripremljenost može smanjiti štete i Vama i zajednici.

POSTUPAK U SLUČAJU NEVREMENA

Potrebno je provjeriti je li krov kuće osiguran, da li je odžak na krovu siguran i očišćen, očistiti prostor oko svoje kuće, držati u rezervi jače najlonske folije ili cerade ,leteve, eksere za privremenu sanaciju ostećenja krova ili za prikrivanje razbijenih prozorskih stakala.

POSTUPAK U SLUČAJU SNIJEGA I POLEDICE

– Svaki vlasnik stambenog ili poslovnog objekta dužan je redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega i poledice pločnike i pristupne puteve oko svog objekta.
– Snijeg sa krova vlasnik je dužan sam ukloniti, posebno iznad javnih pješačkih staza.
– Vlasnici vozila ne trebaju parkirati vozila na saobraćajnicama i trotoarima kako ne bi ometali čišćenje snijega zimskim službama.
– Vozila treba ta se temeljno očiste od snijega i leda prije uključenja u promet uz obavezno korištenje zimske opreme.
– Otresti snijeg sa voćki, staklenika i svih dobara kako bi se spriječilo njihovo oštećenje i lom.

ŠTA UČINITI U SLUČAJU VELIKOG SNIJEGA

U slučaju velikih sniježnih padavina osnovno je da pratite vremensku prognozu i budete spremni odgovoriti u datom trenutku. Ostvarite kontakte sa predsjednicima savjeta mjesne zajednice i sa povjerenicima civilne zaštite u vašoj mjesnoj zajednici.

Ukoliko ste zbog sniježnih padavina ostali izolirani, a u hitnoj ste situaciji (potrebne ljekarske, veterinarske, bolničke usluge i sl.), potrebno je pozvati pomoć. Morate ostati pribrani i biti svjesni da pomoć možete dobiti vrlo brzo ili čekati duže, u zavisnosti od različitih okolnosti. Zbog toga svako domaćinstvo treba da ima pripremljen komplet potrebnih stvari za hitne slučajeve: lična dokumenta, topla odjeća i obuća, voda, konzervirana hrana, kutija prve pomoći, neophodni lijekovi, mobitel sa punjačem, prijenosni radio, vreća za spavanje, baterijska lampa i Vaš plan u hitnim situacijama.

Budite informirani o dešavanjima oko Vas i u slučaju potrebe pozovite pomoć.

VAŽNI BROJEVI U NAŠOJ OPĆINI

DOM ZDRAVLJA ILIJAŠ -033/ 584 350 (centrala)

VATROGASNA BRIGADA Ilijaš 033 400211

POLICIJSKA STANICA ILIJAŠ – 033 475 530, 033 401-000

OPĆINA ILIJAŠ – 580-620 (CENTRALA)

CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE ILIJAŠ – 033/580-695

ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO 080 020 129, ILIJAŠ- 033 400 660

Elektrodistribucija – kvarovi 230-767

POŠTA ILIJAŠ- 033/428-991

AMK ILIJAŠ-033/400-031

AUTOBUSKA STANICA ILIJAŠ-033 400-027

TOPLANE ILIJAŠ – 033 400028

SARAJEVO GAS-CENTAR ZA POTROŠAČE-033 402-408

KJKP RAD-PJ ILIJAŠ-033 400-476

VODOSTAN ILIJAŠ-033 400-024

VETERINARSKA STANICA ILIJAŠ- 033 400-673