Naslovnica ILIJAŠ U utorak 31. oktobra sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U utorak 31. oktobra sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u utorak 31. oktobra 2023. godine sa početkom u 16 sati, u sali Općinskog vijeća llijaš.

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red: 

-Vijećnička pitanja i inicijative

-lzvještaj o realizaciji zaključaka sa 30. sjednice Općinskog vijeća llijaš

-lzvještaj o realizaciji akata sa 30. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

-Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za provodenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju

-Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Ilijaš

-Prijedlog Odluka o:

-usvajanju Plana parcelacije “Kamenica” Ilijaś

-provođenju Plana parcelacije “Kamenica” Ilijaš

-Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.broj 1451/2 O. Ilijaš Grad)

-Plan stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini

-Plan stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini

Rješenja o:

razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

izboru člana, a time i predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

razrješenju člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

izboru člana Komìsije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

-Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2022/2023.