Naslovnica ILIJAŠ U srijedu na Općinskom vijeću Ilijaš Prijedlog Budžeta za 2016. godinu

U srijedu na Općinskom vijeću Ilijaš Prijedlog Budžeta za 2016. godinu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U srijedu 30. decembra održat će se 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš sa početkom u 10 sati u Velikoj sali Općine Ilijaš.

Najvažnija tačka dnevnog reda je Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu.

Vijećnici će razmatrati i  Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2016. godinu, kao i Prijedlog Odluke o verifikaciji Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata  i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2015/2016. godini.

Vijećnici bi trebali dati saglasnost za prijedloge odluka o pristupanju izradi regulacionih planova  “Gornji Kadarići” i “Mrakovo”-Ilijaš.

Na kraju će se pred vijećnicima naći Informacija o stanju u stambeno-komunalnoj oblasti, obnovi stambenog fonda i komunalne infrastrukture na području  općine  Ilijaš  i Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama za 2015. godinu.