Naslovnica +OSTALO U Kantonu Sarajevo proglašena je epizoda pripravnosti zbog zagađenja zraka

U Kantonu Sarajevo proglašena je epizoda pripravnosti zbog zagađenja zraka

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U Kantonu Sarajevo, općini Kakanj i Općini Zenica proglašena je epizoda pripravnosti i nadležne institucije će poduzeti mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti.

U Tuzli i Lukavcu su koncentracije prašine (PM2.5) i dalje u porastu. Dnevne vrijednosti se kreću između 200 i 320 mikrograma po metru kubnom.

Nikakve epizode nisu proglašene jer pragovi za ovaj polutanat nisu definisani lokalnim planom mjera. Koncentracije sumpordioksida i dalje su visoke ali u zadnja dva dana nisu bilježile značajan rast.

Koncentracije sumpordioksida u Lukavcu variraju iz dana u dan, od umjerenih do visokih. Ostali mjereni parametri kvaliteta zraka na stanicama u ovom kantonu su u okviru graničnih vrijednosti.

U Zenici su koncentracije sumpordioksida u porastu i jučer su dostizale u satnim mjerenjima preko 1000 (Centar) odnosno preko 1300 mikrograma po kubnom metru (Radakovo). Srednje dnevne vrijednosti na ove dvije stanice su prelazile pragove uzbune od 500 mikrograma i ukoliko ovakvo stanje potraje za očekivati je proglašenje narednih epizoda i mjera u skladu sa lokalnim planom mjera. Koncentracije lebdećih čestica (PM10) su visoke ali, mnogo niže od onih u Tuzli. Koncentracije ostalih mjerenih polutanata su u okviru graničnih vrijednosti.

U Sarajevu je situacija bez značajnijih promjena u odnosu na prethodone dane i karakterišu je visoke koncentracije prašine (PM10). Koncentracije sumpordioksida i drugih mjerenih polutanata su relativno niske i ne prelaze granične vrijednosti.

Ovakva situacije je u skladu sa trenutnom atmosferskom situacijom i antropogenim aktivnostima. Velika koncentracija zagađujućih materija u zraku u sudjelovanju sa prisutnom maglom je forimirala smog. U četvrtak se očekuje blago i kratkotrajno poboljšanje općih meterooloških uslova, ali je upitno u kolikoj mjeri će pomoći poboljšanju kvaliteta zraka. Značajne promjene meteoroloških prilike se ne očekuju ni u narednih šest, sedam dana.

Trenutna situacija nije pogodna za osobe sa respiratornim poteškoćama, a posebno osjetljive osobe bi trebale da izbjegavaju duža zadržavanja na otvorenom i izlaganju značajnijim naporima.

Glavni izvori zagađenja zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine su: domaćinstva i drugi objekti koji se zagrijavaju na kruta goriva, industrijska postrojenja, termoelektrane i saobraćaj, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.