Naslovnica IZDVOJENO Sporazumi za realizaciju projekata vodosnabdijevanja vrijedni više od sedam miliona KM: Općina...

Sporazumi za realizaciju projekata vodosnabdijevanja vrijedni više od sedam miliona KM: Općina Ilijaš dobiva 355 hiljada KM

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Bojan Bošnjak potpisao je danas s načelnicima, odnosno predstavnicima svih općina s područja Kantona Sarajevo sporazume za realizaciju projekata vodosnabdijevanja vrijednih više od sedam i po miliona KM.

Realizacijom ovih sporazuma bit će proveden Program utroška sredstava prikupljenih vodnih naknada, i to za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja, smanjenja gubitka vode, rekonstrukcije kanalizacione mreže i poboljšanja odvodnje otpadnih voda izgradnjom objekata za zaštitu voda od zagađivanja na području KS.

„Ovo su kapitalni projekti koji su veoma važni za naše građane i za cijeli sistem. Javnost je svjedočila da smo odmah po preuzimanju mandata krenuli u obilazak općina Kantona Sarajevo s posebnim naglaskom na prigradske, jer su njihovi budžeti manji u odnosu na lokalne zajednice u gradskom području. Iz toga proizilazi da te općine na teži način mogu pokrivati troškove skupih projekata koji su im od velike važnosti za svakodnevni život. Svi su važni i svi jednako moraju biti tretirani“, naglasio je ministar Bošnjak na početku sastanka.

Dodao je kako će Vlada KS i dalje će ulagati velike napore da unapređuje uslove života građanima Kantona Sarajevo.

Za sufinansiranje ovih projekata koji su od značaja za općine, ali i za Kantona Sarajevo u cjelini, čija je realizacija planirana s korisnicima sredstava na području KS i Zavoda za izgradnju KS u 2024. godini, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS osiguralo je sredstava u tačnom iznosu od 7.628.201 KM, uključujući i razgraničena sredstva iz prethodnih godina.

Prema spomenutom Programu utroška sredstava, najviše sredstava dodijeljeno je Općini Vogošća, i to 1.009.836 KM za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj, za vodosnabdjevanje naselja Poturović i Ljubinja, za rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže i izgradnju nove oborinske kanalizacione mreže naselje Orahov brijeg, te primarne i sekundarne kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV.

Načelnik ove sarajevske općine Migdad Hasanović iskazao je zahvalnost resornom ministarstvu zbog iskazanog razumijevanja potreba stanovnika ove općine  za uređenjem komunalne infrastrukture.

Općini Hadžići je dodijeljeno 900.000 KM, koje će po riječima načelnika Hamde Ejubovića biti utrošeno za vodosnabdjevanje naselja Pazarić – Brečak, izgradnju sekundarnih vodova fekalnog kolektora, te spajanje na glavni kolektor za naselja Donji Hadžići, Ušivak, Bjelotine, Musić i Garovci, te za nastavak izgradnje glavnog fekalnog kolektora Dupovci – Resnik sa sekundarnim priključkom za naselja Doljani, Dragovići i Javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne omladine Pazarić.

Općini Ilidža je dodijeljen milion KM za izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Hendekuša, kao i za izgradnju separatne kanalizacione mreže sa rekonstrukcijom dijela fekalnog kanala FB 300 mm u naselju Butmir.

Općina Novo Sarajevo sredstva od 750.000 KM će iskoristiti za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Gornji Velešić i, te u ulicama Pofalićka i Drinska, kao i za izmještanje vodovodne mreže u dijelu ulica Ruđera Boškovića i Reisa Fehima Spahe.

Općina Centar će sredstva od 700.000 KM investirati u izmještanje dijela trase kolektora kanalizacione mreže na dijelu buduće saobraćajnice – Prva transverzala, na lokalitetu naselja Bare, konkretno u potok Sušica.

Općina Novi Grad će 800.000 KM usmjeriti na izgradnju dovodnog cjevovoda u ulici Butilska, te u izgradnju neophodne vodovodne mreže za puštanje u rad rezervoara Briješće – Sokolje.

Isti iznos od 800.000 KM Općina Stari Grad će usmjeriti na izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže i izmještanje vodovodne mreže u ulicama Begovac i Paje sa izmještanjem gasne i elektro mreže, te sveobuhvatnim asfaltiranjem ulica u okviru MZ Mahmutovac, kao i u rekostrukciju separatne kanalizacione mreže u ulici Mačkareva.

Općina Trnovo će sredstva od 583.365 KM utrošiti na izgradnju vodovoda Pandurica – Proskok i vodovoda Pandurica – Šiljak, dok će Općina Ilijaš sredstvima od 355.000 KM izvršiti rekonstrukciju vodovoda u apartmanskom naselju Sovrle, te rekonstrukciju i opremanje pumpne stanice Sovrle 1, nastaviti izgradnju dijela oborinske fekalne i kanalizacione mreže Alića gaj, te izgraditi dio oborinske i fekalne kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP Banovac.