Naslovnica BIH Proglašena epizoda “Pripravnost” zbog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo

Proglašena epizoda “Pripravnost” zbog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zraku jučer i danas, kao i vremenske prognoze za naredna tri dana, u Kantonu Sarajevo je proglašena epizoda “Pripravnost”.

Na mjernim stanicama lociranim na lokalitetima Vijećnice, Vogošće, Ilijaša, Otoke, Hadžića i Ilidže bilježe se prekoračenja granične vrijednosti za PM10 (50µg/m3). Jutros je Sarajevo bilo među najzagađenijim gradovima u svijetu.

Najavljene kišne padavine slabijeg intenziteta, tokom dana, neće značajnije utjecati na poboljšanje kvaliteta zraka. Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u naredna tri dana se očekuje relativno stabilna vremenska situacija, sa mogućnošću temperaturne inverzije u jutarnjim i večernjim satima i vjetrom vrlo slabog intenziteta, koja neće pogodovati kvalitetu zraka.

U epizodi “Pripravnost”, poduzimaju se sljedeće mjere:

u zoni A, u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, ispod 700 metara nadmorske visine zabranjeno je kretanje automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju MUP-a;

u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom;

pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima;

apeluje se na stanovništvo da smanji broj vozila u prometu korištenjem jednog vozila za više osoba;

smanjenje temperature za minimalno dva stepena Celzijusa na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti;

apeluje se na stanovništvo da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, uz podsjećanje da je kažnjivo odlaganje vrelog pepela u kontejnere za komunalni otpad, kao i da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru;

stanovništvo se upozorava da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima, te se poziva, da u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijavi na eko-telefon 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona;

upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištima škola;

pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera;

pozivaju se pravna lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica;

primjena ostalih mjera za koje općinske/gradske službe civilne zaštite, kao i Kantonalni štab CZ procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.

Tokom trajanja ove epizode zagađenja zraka, iz Zavoda za javno zdravstvo KS preporučuju rizičnim grupama stanovništva-trudnicama, djeci, starijim osobama, te hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima da reduciraju kretanje i boravak vani, a ukoliko je to neophodno, da koriste maske za aerozagađenje.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

(klix.ba)