Naslovnica ILIJAŠ Počela 1. faza sanacije i izgradnje parkinga na području Ilijaša

Počela 1. faza sanacije i izgradnje parkinga na području Ilijaša

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Danas su počeli radovi na rekonstrukciji i sanaciji parking prostora u ulici 126. ilijaške brigade, pored zgrade Općine Ilijaš.  Regulacionim planom “Centar” na površini od cca 840 m² planirano je 37 parking mjesta na ovom lokalitetu.

Regulacionim planom “Banovac” planirana je gradnja 2 parking prostora i to, između zgrade A1 i A2. Radi se o lokalitetu koji je okružen zgradama kolektivnog stanovanja, poslovnim objektima, tako da je ovaj lokalitet konstantno zagušen automobilima, a očekuje se da će izgradnja modernog parkinga riješiti ovaj problem. 

Regulacionim planom “Banovac”, također, je planirana gradnja parking prostora, u ulici 126. ilijaške brigade, pored džamije u Ilijašu na površini od cca 800 m² sa 40 parking mjesta. 
Ovo je prva faza realizacije Projekta sanacije i izgradnje parking prostora, na području Općine Ilijaš. Sredstva su obezbijeđena od strane Ministarstva za saobraćaj Kantona Sarajevo, a izvođač radova je firma “Halilović” d.o.o. Ilijaš. 

Autor: Adha Masnopita