Naslovnica ILIJAŠ Općina Ilijaš prodaje zemljište za izgradnju stambenog objekta

Općina Ilijaš prodaje zemljište za izgradnju stambenog objekta

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općina Ilijaš raspisala je javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.

Na pomenutom zemljištu planirana je gradnja objekta vanjskih dimenzija 29 m x 11 m, čija maksimalna tlocrtna površina iznosi 334 m2.

Spratnost objekta čine: Po+P+2+Pk. Površina građevinske parcele iznosi 488 m2.

Budući objekat kako je planom određeno trebao bi imati kosi krov sakriven atikom, dok će se fasada raditi upotrebnom modernih materijala.

Na zemljištu gdje planirana gradnja postoji postojeća infrastrukturna mreža, odnosno vodovodna, kanalizaciona, elektroenergetska mreža, asfaltni put, kablovska mreža, telefonska mreža, javna rasvjeta i gasna mreža.

Kako je određeno javnim pozivom obaveza investitora je izrada idejnog projekta objekta sa vanjskim uređenjem parcele za potrebe izdavanja urbanističke saglasnosti i glavnog projekta za potrebe izdavanja odobrenja za građenje.

Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 80,00 KM po 1m2 zemljišta.

Također, Općina prodaje i neizgrađen gradsko građevinsko zemljište radi dogradnje, nadziđivanja i redizajna postojećih poslovnih prostora u skladu sa Regulacionim planom Centar Ilijaš.

Kako je planom predviđeno ovdje je planirana gradnja objekta čija je namjena uslužna.

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 04.08.2014. godine.