Naslovnica ILIJAŠ Oglas za popunu više radnih mjesta

Oglas za popunu više radnih mjesta

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas
Šef službe energetike, održavanja i investicionog projektovanja (m/ž)
Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   
 
O G L A S
za popunu radnog mjesta  
 
Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji  moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto: 
 
1.ŠEF SLUŽBE ENERGETIKE, ODRŽAVANJA I INVESTICIONOG PROJEKTOVANJA – (1 izvršilac)
 
Od kandidata se očekuje da: Izrađuje i provodi operativne planove održavanja svih tehničkih sistema u tvornici, planira i sprovodi proces dnevnog i periodičnog održavanja, prati utrošak i predlaže optimizaciju utroška energije, planira i vodi računa o nabavci rezervnih dijelova i zamjeni dotrajalih dijelova obradnih sistema i postrojenja, vrši koordinaciju i kontakt sa dobavljačima i proizvođačima opreme i dijelova, kreira i izrađuje odgovarajuće izvještaje na zahtjev Uprave Društva,  obavlja ostale srodne poslove.
 
Kandidati trebaju ispunjavati sledeće uslove: 
 • VSS – VII stepen tehničkog smjera,
 • Najmanje 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru,

Uz prijavu na oglas za navedenu poziciju na koju apliciraju, kandidati su obavezni priložiti:

 1. Dokaz o stručnoj spremi,
 2. Dokaz o radnom iskustvu,
 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 4. Poslovnu biografiju.
Oglas ostaje otvoren 30 (tridest) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:
 
Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski put br. 103
71 380 Ilijaš
(sa naznakom „Prijava na oglas Šef službe energetike , održavanja i investicionog projektovanja“ )  
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju i testiranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Lokacija:Ilijaš
Broj pozicija:1
Datum objave:28.12.2015.
Trajanje oglasa:31 dana (ističe 28.01.2016.)

 

Tapetar (m/ž)
Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   
 
O G L A S 
za popunu radnih mjesta  
 
Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji  moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta: 
TAPETAR (više izvršilaca);
 
OPIS POSLOVA:
 • postavljanje, aranžiranje i pričvršćivanje opruga, punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira namještaja;
 • opremanje i pričvršćivanje presvlaka i mekog tapacirunga za sjedala i druge tapetarije namještaja;
 • opremanje i pričvršćivanje mekih tapetarija i dekoracija od tekstila, kože i sličnih materijala;
 • ostali tapetarski poslovi.
Kandidati trebaju ispunjavati sledeće uslove:
 1. SSS, KV, odgovarajućeg smjera ili dokazano iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni priložiti:
 1. Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu,
 2. Poslovnu biografiju.
Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu: 
 
Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski Put br. 103.
71 380 Sarajevo
(sa naznakom „Prijava na oglas stolar i tapetar“ )  
 
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Lokacija:Ilijaš
Broj pozicija:10
Datum objave:29.12.2015.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 28.01.2016.)

 

Stolar (m/ž)
Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo, lider u proizvodnji trpezarijskog namještaja u regionu i jedan od glavnih izvoznika ove vrste namještaja na tržišta zemalja Evropske unije, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Statuta Društva, objavljuje:   
 
O G L A S 
za popunu radnih mjesta  
 
Ovim putem tražimo kandidate koji su spremni za nove poslovne mogućnosti i napredovanje u karijeri uz rad u dinamičnom okruženju. Pored opštih uslova koji  moraju biti ispunjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta: 
 
STOLAR (više izvršilaca);
 
OPIS POSLOVA:
 • izrada drvenih proizvoda i elemenata namještaja drvoobrađivačkim mašinama i alatima;
 • podešavanje i rukovanje mašinama za obradu drveta;
 • završna obrada površina namještaja i drvenih predmeta;
 • lakiranje i bojenje premazima drvenih elemenata;
 • ostali stolarski poslovi.
Kandidati trebaju ispunjavati sledeće uslove:
 1. SSS, KV, odgovarajućeg smjera ili dokazano iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni priložiti:
 1. Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu,
 2. Poslovnu biografiju.
Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu: 
 
Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo 
Bosanski Put br. 103.
71 380 Sarajevo
(sa naznakom „Prijava na oglas stolar i tapetar“ )  
 
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obavješteni i pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Lokacija:Ilijaš
Broj pozicija:10
Datum objave:29.12.2015.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 28.01.2016.)