Naslovnica BIH Obavještenje o isplati novčanih naknada za borce u KS

Obavještenje o isplati novčanih naknada za borce u KS

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je pripremilo naloge za plaćanje mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koje se obračunavaju centralizirano, uz plaćanje Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo direktno prema bankama.

Od četvrtka, 04. januara 2024. godine počela je isplata mjesečnih novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak).

Danas je počela isplata mjesečnih primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce “Partizanske spomenice 1941” i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa.

Od ponedjeljka, 08. januara 2024. godine kreće isplata personalnih asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.

Iz Ministarstva podsjećaju da je od početka decembra 2022. godine bivša SBER banka, odnosno “ASA banka Naša i snažna” u potpunosti integrisana u ASA banku dd, i svi korisnici koji su imali račune u prethodnim bankama (koji počinju sa 140…) su morali u svoju općinsku službu donijeti nove račune (koji počinju sa 134…). Banka može uplate usmjerene na stare račune “odbiti” u kom slučaju korisnik neće dobiti naknadu bez dostavljanja novog-važećeg broja računa i prije nekog narednog obračuna (nakon povrata sredstava na račun kantona).

Svako lice dužno je blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanja izmjene je utvrđena rješenjem kojim je pravo priznato.

U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti. Pravo na egzistencijalnu naknadu NE MOŽE imati lice koje ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).

“Pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena. Podsjećamo da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju”, ističu iz resornog ministarstva.

Svi korisnici koji promijene/zatvore bankovni račun trebaju o istom blagovremeno obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a obzirom na način obrade i plaćanje naknada, bankovni račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve “branilačke” naknade koje korisnik prima (npr. lična i porodična invalidina i  kantonalno mjesečno primanje).

Isplata egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina očekuje se od utorka, 09. januara 2024. godine.