Naslovnica IZDVOJENO Najava 39. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava 39. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Redovna 39. (tridesetdeveta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se 27. juna (ČETVRTAK) 2024. godine sa početkom u 16:00 h, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat).

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
  3. Izvještaj o realizaciji akata sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
  4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
  5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Banovac” – Poslovno-stambeni kompleks uz rijeku Bosnu – skraćeni postupak
  6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 776/3 K.O. Ilijaš Grad
  7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 777/2 K.O. Ilijaš Grad
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija saobraćajnice u Ljubnićima)
  9. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj: 06/1-31-3514/23 od 10.06.2024. godine
  10. Prijedlog Zaključka o ponovnom podnošenju tačaka na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci