Naslovnica ILIJAŠ Najava 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Sjednica će se održati dana 21. novembra (utorak) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat).

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

3. Izvještaj o realizaciji akata sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

4. Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.- 30.09.2023. godine

5.Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2024. godinu

6.Nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Ilijaš za 2024. godine

7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnadbijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

8.Prijedlog Odluke o povjerenju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2024. godine

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju granice katastarskih općina Bioča (Ilijaš) i Vlakovo (Ilidža)

10.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarske općine Bioča (Općina Ilijaš) sa katastarskom općinom Vlakovo (Općina Ilidža)

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice Donja Misoča- Put za Pušine

12.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije “Jelik”

13.Nacrt Odluke o:

a) usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš

b)usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci II” Ilijaš

14. Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

b)izbor člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

c)razrješenju člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

d)izbor člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

15. Informacija o stanjnu privrede,poljoprivrede i samostalnog privređivanja