Naslovnica BIH Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS: Objavljen konkurs za upis učenika srednjih...

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS: Objavljen konkurs za upis učenika srednjih škola, i Javni poziv za dodjelu stipendija

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

K O N K U R S ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI (19, Jun 2024)

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 23/17, 30/19 i 33/21), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljuje

K O N K U R S
za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2024/2025. godini.

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2024/2025. godini traje od 19. juna do 27. juna 2024. godine do 16.00 sati. Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole, odnosno u gimnaziju-sportsko izborno područje, polažu prijemni ispit, odnosno test fizičke sposobnosti, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa.

Prilog

Konkurs za upis učenika u srednje škole u školskoj 2024/2025. godini (839.53 KB)

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA ZA TALENTOVANE/NADARENE UČENIKE KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE, JAVNE USTANOVE, U KANTONU SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI (19, Jun 2024)

Prilog

Tekst javnog poziva (150.31 KB)

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED, DRUGI RAZRED I TREĆI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA, JAVNIH USTANOVA, U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (19, Jun 2024)

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), čl. 4 i 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 15/23) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda, drugog razreda i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2024/2025. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo, ministrica za odgoj i obrazovanje raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED, DRUGI RAZRED I TREĆI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA, JAVNIH USTANOVA, U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Prilog

Javni poziv za deficitarna zanimanja (256.1 KB)