Naslovnica BIH Koliko je u 2023. Federalna inspekcija izvršila kontrola, šta su pokazale, koliko...

Koliko je u 2023. Federalna inspekcija izvršila kontrola, šta su pokazale, koliko je proizvoda uništeno?

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Od mandarina, iz Hrvatske i Slovenije, punih opasnog pesticida, do otrovnih gaziranih napitaka. To su dva slučaja koja ovih dana potresaju regiju naše zapadne susjede.

Nadležni u Bosni i Hercegovini tvrde da tih proizvoda nema na našem tržištu, ali, kako kaže ona stara – treba biti oprezan i dobro otvoriti oči kad ste u kupovini.

Koliko mjesečno, odnosno godišnje inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) urade kontrola hrane i pića koje konzumiraju stanovnici Federacije BiH i da li je to dovoljno?

Koji proizvodi za prehranu su najčešće neispravni i šta se pronalazi u njima, a ne zadovoljava propisane kriterije, neka su od pitanja koja smo postavili Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

U odgovoru iz FUZIP-a navode da su u toku ove godine, zaključno sa oktobrom, izvršena 524 nadzora u oblasti sigurnosti hrane, a akcenat inspekcijskih nadzora je na trgovinama (161 nadzor), mesnicama (79), ugostiteljstvu (54) i farmama (139).

“U objektima u kojima se vrši proizvodnja i/ili prerada (crveno i bijelo meso, riba, mlijeko, jaja, med, isl.) je izvršen 91 nadzor. Za nepravilnosti u navedenim objektima poduzete su upravne mjere, i to: 118 rješenja, od kojih 33 o zabrani rada i 212 o uklanjanju nedostataka, te je izdat 151 prekršajni nalog s finansijskim teretom od najmanje 350.000,00 KM (od čega je prema Zakonu o zaštiti potrošača izrečeno 37 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 57.500,00 KM). Napominjemo da je izvršeno neškodljivo uništenje i uklanjanje više od 230 kilograma neusklađenih namirnica (hrane) i uzet 61 uzorak od kojih 2 nisu odgovarala propisanom kvalitetu”, dodaju.

Kažu kako inspekcijski nadzor u ovoj oblasti vrše i kantonalni organi koji raspolažu sa ukupno više od 60 veterinarskih inspektora koji obavljaju službene kontrole u većini navedenih objekata, bazirane na analizama rizika u cilju utvrđivanja poštivanja odredaba propisa o hrani, hrani za životinje, dobrobiti životinja, njihovom zdravlju, te propise o veterinarskoj zaštiti okoliša od strane subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje.

“Federalni inspektorat za hranu raspolaže sa dva federalna inspektora za hranu koji su u 2023. godini izvršili 750 inspekcijskih nadzora kod subjekata u poslovanju s hranom kao i drugih subjekata u skladu sa ovlaštenjima direktora (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti potrošača i dr.). U nadzorima je izdato 137 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 48 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 73.000,00 KM. Također, inspektori za hranu su u toku godine, zbog neusklađenosti, van prometa stavili jednu i po tonu prehrambenih artikala koji su uništeni na neškodljiv način, u skladu sa zakonom”, navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Zanimalo nas je i da li Federalna uprava za inspekcijske poslove detektira i na koji način sankcioniše trgovce koji u svojim prodavnicama imaju sve više prehrambenih kozmetičkih i proizvoda za higijenu čija deklaracija nije prevedena na jedan od tri zvanična jezika u BiH?

“U slučaju da federalni inspektori za hranu detektuju da prehrambeni proizvodi na tržištu nemaju na svojim deklaracijama tekst koji je na jednom od tri zvanična jezika u BiH, on se povlače iz prometa. Kada su u pitanju sankcije, po Zakonu o hrani BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/04), te Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani (“Službeni glasnik BiH”68/13), one iznose od 7.500 do 17.500 KM za pravna lice, a za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizičko lice od 1.250 do 2.500 maraka”, pojašnjavaju.

Navode kako nadzor zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane pri uvozu vrši Sektor granične inspekcije FUZIP koji je, putem 44 federalna granična sanitarna, fitosanitarna i tržišna inspektora, u toku 2023. godine (zaključno s oktobrom) izvršio 64.716 inspekcijskih nadzora nad uvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na 12 graničnih prijelaza i carinskih ispostava BiH na području FBiH.

“U nadzorima je uzeto 3.378 uzoraka, od kojih devet nije odgovaralo zakonom propisanim kriterijima, zbog čega je uvoz zabranjen i spriječeno plasiranje neusklađene hrane na tržište u (F)BiH. Radi se o različitim vrstama roba (zaleđeni prehrambeni proizvodi, riža, merkantilni krompir, voće), a FUZIP o svakoj zabrani redovno informiše javnost putem web stranice i saopćenja za javnost”, navode iz Fedelane uprave za inspekcijske poslove.

Još dodaju kako je inspekcijski nadzor jedna od aktivnosti u okviru službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijenske ispravnosti i kvaliteta hrane, a osim federalne (entitetske), kontrole u ovoj oblasti provode i državni inspektorati (Ured za veterinarstvo, Agencija za zaštitu zdravlja bilja BiH) i kantonalni, gradski i općinski inspekcijski organi.

“U odnosu na značaj i kompleksnost oblasti sigurnosti hrane, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je preporučila jednog sanitarnog inspektora na 25.000 stanovnika. Prema procjenama, na svim nivoima vlasti u FBiH je trenutno uposleno oko 60 sanitarnih inspektora. U FUZIP, inspekcijski nadzor u oblasti sigurnosti hrane provode Federalni inspektorat za hranu i Federalni veterinarski inspektorat (u unutrašnjem prometu, proizvodnja i prometovanje proizvoda na tržištu FBiH), te Sektor granične inspekcije (prekogranični promet – uvoz). Konkretno, Federalna veterinarska inspekcija sa sedam izvršilaca – federalnih veterinarskih inspektora, kontrole hrane životinjskog porijekla vrši direktno u objektima gdje se hrana stavlja u promet (ugostiteljstvo, trgovine, mesnice, itd.) i indirektno, u objektima gdje se vrši proizvodnja i/ili prerada, kako proizvoda životinjskog porijekla, tako i samih životinja”, navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.