Naslovnica BIH Iz budžeta plaćeno 249.000 KM za stanicu koja mjeri kvalitet zraka: Sveučilište...

Iz budžeta plaćeno 249.000 KM za stanicu koja mjeri kvalitet zraka: Sveučilište u Mostaru se odbilo povezati na FHMZ

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je još 2010. godine putem budžetskih sredstva nabavilo automatsku stanicu za monitoring kvalitete zraka, a koja je ustupljena Gradu Mostaru na korištenje.

Stanica, koja je postavljena u krugu Sveučilišta u Mostaru – Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, a koja je koštala 249.000 maraka, više nije u funkciji.  

Iako je riječ o zakonskoj obavezi, podaci koje je očitavala nikada nisu razmijenjivani sa Federalnim hidrometerološkim zavodom, iako su i PMF na kojem se stanica nalazi i FHMZ pokazali interes za saradnju.

“Iako je zakonska obaveza uvezivanja svih stanica i dostavljanje podataka Federalnom hidrometeorološkom zavodu, ova stanica nije uvezana u sistem”.

S ciljem omogućavanja pristupa automatskoj stanici za monitoring kvaliteta zraka Federalnom hidrometeorološkom zavodu, kao ovlaštenoj stručnoj instituciji za monitoring kvaliteta zraka na nivou Federacije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u više navrata iniciralo održavanje sastanka prema Gradu Mostaru i Sveučilištu, kako bi se iznašlo rješenje, ali po navedenom nije bilo pozitivnog odgovora- kazali su za Faktor u Ministarstvu.

Naglasili su kako stanica u Mostaru više ne radi.

“Slijedom Zapisnika o pregledu, koji je uradila Komisija Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja je formirana u cilju popisa stalnih sredstava, sitnog inventara, obaveza, potraživanja i novčanih sredstava u 2023. godini, potvrđuje se lociranost stanice u kampusu Sveučilišta u Mostaru, uz konstataciju da nije u funkciji”, naveli su iz Ministarstva.