Naslovnica ILIJAŠ Dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

37. sjednica Općinskog vijeća održat će se u četvrtak, 28.01.2016. godine.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 36. sjednice
3. Prijedlog Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području Općine Ilijaš za 2016. godinu
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području Općine Ilijaš za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u Općini Ilijaš za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju plana parcelacije građevinskog zemljišta za izgradnju apartmasnskog naselja “MAKKA REAL ESTATE” u Mrakovu
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Apartmansko naselje Sovrle” – Ilijaš
8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove za ŠGP “Gornjebosansko” za 2016. godinu
9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č.br. 257/61)
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje i potpisivanje Aneksa Ugovora o prodaji (k.č.br. 360/2 K.O. Ilijaš Grad-novi premjer)
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (01/1-02-3178-13/15 od 30.12.2015. godine)
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (01/1-02-3178-12/15 od 30.12.2015. godine)
13. Prijedlog Rješenja (izmjena granica između K.O. Ivančići i K.O. Stomorina)
14. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a.) broj: 06/1-31-2871/15
b.) broj: 06/1-31-30/16
15. Prijedlog Mjera za poboljšanje rada mjesnih zajednica Općine Ilijaš
16. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2015. godinu
17. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku.