Naslovnica +OSTALO Dnevni red 34. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Dnevni red 34. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U četvrtak , 29.10.2015. godine u velikoj sali Općine Ilijaš održat će se 34. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 33. sjednice
3. Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu
4. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-30.09.2015. godine
5. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Vrutak”
6. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta “Petnjik”, “Tuk”, “Javor” i “Korita”, u MZ Dragoradi
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje i potpisivanje aneksa ugovora o prodaji (k.č.br. 1507/5 i 1508/2 K.O. Ilijaš Grad – novi premjer)
8. Prijedlog Odluke o usvajanju “Lokalnog akcionog plana za provedbu UN Rezolucije 1325 u Općini Ilijaš za period 2016-2017. godine
9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br. 1033/7, 968/10, 965/6, 964/6, 963/6 K.O. Ilijaš Grad – novi premjer)
10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br. 1506/2 I 1505/2 K.O. Ilijaš Grad – novi premjer)
11.  Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br. 56 Ilijaš Grad – novi premjer)
12.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (Odluka br. 01/1-02-2452-13/15 od 29.09.2015. godine)
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata
14. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne obrasti, broj: 04-31-853/05
15. Saglasnost na izmjenu namjene lokaliteta kojim je planirana sportska ploha (košarkaško igralište) u namjenu za potrebe izgradnje parking prostora, na lokaliteetu Banovac a u obuhvatu Regulacionog plana Banovac
16. Informacija o uspjehu i odgoju učenika u osnovnim i srednjim školama, na području Općine Ilijaš u školskoj 2014/2015. godini