Naslovnica BIH Danas će biti izabran novi rektor Univerziteta u Sarajevu

Danas će biti izabran novi rektor Univerziteta u Sarajevu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Započela je sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj će biti izabran novi rektor. Rektora bira Senat tajnim glasanjem.

Kandidati za izbor na funkciju rektora su prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu –  Medicinskog fakulteta i prof. dr. Tarik Zaimović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta.

nepoznato.gifZa odluku je potrebna većina u prvom krugu, tačnije od 46 profesora koji glasaju – potreban je glas njih 24. Ako do toga ne dođe, glasanje se može ponoviti još dva puta.

Na današnjem dnevnom redu je imenovanje komisije, utvrđivanje procedura te prezentacija biografija kandidata te će se onda pristupiti i glasanju.

U prethodna dva mantada na funkciji rektora je bio Rifat Škrijelj.

Mandat novog rektora započinje 1. oktobra 2024. godine, a prestaje 30. septembra 2028 godine.

Rektor u toku mandata ne može vršiti funkciju predsjednika ili člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, obavljati funkcije u organima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama i sindikalnim udruženjima/organizacijama, kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima.

Rektor Univerziteta u Sarajevu u toku mandata ne može vršiti funkciju dekana, direktora ili prodekana članice Univerziteta u Sarajevu.