Naslovnica ILIJAŠ Centar za promociju civilnog društva organizuje TAG radionicu u Ilijašu

Centar za promociju civilnog društva organizuje TAG radionicu u Ilijašu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Centar za promociju civilnog društva poziva sve zainteresirane da prisustvuju TAG radionici u Ilijašu koja će se održati u prostorijama J.U. Kulturno-sportskog centra i Radio Ilijaš 16.12.2014.(utorak) u periodu od 17:00-19:00h. Edukatorice su članice TAG grupe Enisa Mešetović i Selma Redžo. 

TAG radionica se realizira u sklopu TAG projekta – Podrška ženama u politici i dijelom je najvećeg mentorskog programa za žene u BiH i regionu pod nazivom mentoRING. U sklopu ove besplatne radionice i dvosatnog druženja učesnici/e će biti u prilici saznati više o pitanju žena u politici, rodnoj ravnopravnosti i drugim vidovima angažmana žena u zajednici.

MentoRING program je jedinstven pristup razvoju i osnaživanju žena u BiH. Promovirajući žensku solidarnost, kroz poslovno okruženje, neformalna druženja i mentorsku šetnju, uspješne žene dobrovoljno pomažu mladim ženama i djevojkama da postignu svoje ciljeve u poslovnim karijerama i životu. Od početka rada mentoRING je povezao ukupno 1170 žena iz cijele Bosne i Hercegovine, što ga čini najuspješnijim programom ove vrste u regionu.

Zbog velikog interesa mladih žena za angažman u politici, CPCD je ove godine osnovao TAG grupu za podršku ženama u politici koju čini 38 žena iz 14 gradova BiH. Od početka ove godine TAG grupa je prošla niz specijaliziranih treninga za organizaciju političke kampanje, rodne ravnopravnosti i političkog sistema, te pružila podršku za 40 političarki iz 12 političkih partija širom BiH.

Jedan od segmenata djelovanja TAG grupe je i prenos znanja svim građanima i građankama putem besplatnih radionica koje će se u naredna dva mjeseca realizirati u 10 gradova.