Naslovnica BIH Briga za buduće generacije: ZZO KS po prvi put finansira prenatalne testove...

Briga za buduće generacije: ZZO KS po prvi put finansira prenatalne testove u Kantonu Sarajevo

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Po prvi put u Kantonu Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdvojio je 1.000.000 KM za sufinansiranje neinvazivnog prenatalnog testiranja.

Kako je istakao Muamer Kosovac, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Zavod je posvećen unapređenju zdravstvene zaštite, jasno pokazujući svoju brigu o zdravlju i dobrobiti trudnica i budućih generacija.

“Uvođenjem sufinansiranja troškova neinvazivnog prenatalnog testiranja, činimo značajan korak naprijed u osiguravanju pravovremene i adekvatne zdravstvene zaštite trudnica iz rizičnih kategorija. Naš cilj je pružiti što bolju zdravstvenu zaštitu za sve naše osiguranike, te vjerujemo da će ova mjera značajno doprinijeti sigurnosti i zdravlju budućih majki i njihove djece. Zavod će nastaviti s naporima na poboljšanju zdravstvene zaštite kako bismo odgovorili na potrebe svih naših građana,” rekao je direktor Kosovac.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS, kao finansijer zdravstva u Kantonu Sarajevo, sufinansirat će troškove u iznosu od 90% stvarnih utrošenih troškova, maksimalno do 1.250,00 KM po zahtjevu. Detalje o kriterijima za sufinansiranje možete pronaći na web stranici ZZO KS.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova neinvazivnog prenatalnog testa podnosi osigurano lice ili njegov punomoćnik, te bračni/vanbračni drug. Potrebna dokumentacija uključuje nalaz ordinirajućeg ljekara specijaliste, originalnu plaćenu fakturu, vjenčani list ili odgovarajući dokaz za vanbračne partnere, te transakcijski broj žiro računa podnosioca zahtjeva.
Zavod zdravstvenog osiguranja KS, zajedno sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj pružanje najbolje moguće zdravstvene zaštite svim građanima, a posebno trudnicama. Odluka o sufinansiranju troškova neinvazivnih prenatalnih testova još je jedna potvrda posvećenosti Zavoda unapređenju zdravstvenih usluga i brige za zdravlje svih osiguranika.
(radiosarajevo.ba)