Naslovnica ILIJAŠ Usvojen program Manifestacije kulture, sporta i trgovine “Ilijaški dani 2024”: Drugačiji koncept...

Usvojen program Manifestacije kulture, sporta i trgovine “Ilijaški dani 2024”: Drugačiji koncept i duži broj dana

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Prva konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora Manifestacije kulture, sporta i trgovine “Ilijaški dani 2024” održana je danas u kabinetu općinskog načelnika Akifa Fazlića. 

Sjednici su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, direktor JU “KSC i Radio Ilijaš” Nermin Hodžić, pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić, rukovodilac radne jedinice Ilijaš KJKP “Rad” Alan Šerak, Meliha Avdibegović pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ifran Nefić, komandir 7. Policijske uprave – Policijska stanica Ilijaš i Salkuna Salihović, stručna saradnica za zdravstvo, sport i kulturu.

U uvodnom dijelu sjednice predsjednik OO Manifestacije kulture, sporta i trgovine „Ilijaški dani 2024“ gospodin Nermin Hodžić zahvalio se članovima na odzivu, a nakon toga dao je na usvajanje Dnevni red koji se sastojao od pet tačka. Isti je jednoglasno usvojen.

Nakon toga na usvajanje je došla prva tačka Dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Organizacionog odbora Manifestacije kulture, sporta i trgovine „Ilijaški dani 2024“. Poslije kraćih diskusija ista je usvojena jednoglasno. Za potpredsjednicu OO Manifestacije kulture, sporta i trgovine „Ilijaški dani 2024“ izabrana je Sanja Zagorac – Jozić.

Predsjednik OO Manifestacije „Ilijaški dani 2024“ Nermin Hodžić iznio je prijedlog programa Manifestacije. Planirani su mnogobrojni kulturni, sportski, edukativni i zabavni sadržaji.

Ovogodišnja Manifestacija „Ilijaški dani 2024“ trajat će od 30.6 do 7.07. nakon čega se pravi pauza sedam dana, te se nastavljalju 15.07. i zatvaranje Manifestacije planirano je za 25.07. kada će nastupiti Enes Begović.

Usvojeni Program Manifestacije “ILIJAŠKI DANI 2024“ biti će javno objavljen u narednom periodu.

(radioilijas.ba)