Garden centar SEMINA Ilijaš Malešici Caffe pizzeria i centar Ilijaš

Počela izrada druge Strategije prema mladima Općine Ilijaš

Autoskola Velic Ilijas BP Merol Podlugovi Ilijas Pekara Gold Podlugovi Mehdijano Bijambare

   

Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem” u saradnji sa Općinom Ilijaš počela je realizaciju projekta “Izrada Strategije za mlade Općine Ilijaš za period 2018 – 2022.”

Koordinatori Radnih tijela  danas su održali prvi sastanak kako bi se utvrdili naredni zadaci formiranih grupa. Istraživanjem je obuhvaćeno šest oblasti, koje su od značaja za mlade i to: obrazovanje mladih, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, socijalni položaj mladih, zdravstvena zaštita mladih, učešće mladih (mobilnost, slobodno vrijeme i informisanje mladih), te identitet mladih.

‘’U cilju podrške mladima, prema Članu 11. Zakona o mladima FBiH, svi nivoi vlasti u Federacijii maju obavezu definirati, usvojiti i provoditi strategiju prema mladima. Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim prisutupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Dakle, definirati strategiju prema mladima znači analizirati postojeće stanje iz ove oblasti u lokalnojzajednici, putem relevantnog uputnika ispitati i analizirati problem i potrebe mladih, na osnovu dobijenih analiza izraditi izvještaj o mladima, formirati radno tijelo za potrebe izrade dokumenta, izraditi dokument, organizovati javnu raspravu te zatim usvojiti dokument od strane predstavničkog tijela općine, to jeste, Općinskog vijeća’’, kazala je Enisa Mešetović, Koordinatorica radne grupe za izradu Strategije za mlade općine Ilijaš za period 2018.-2022.godine.

 ”Članovi Radne grupe imenovani su na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš, Komisije za mlade obrazovanje Općinskog vijeća te Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica općine Ilijaš uz saglasnost Općinskog načelnika Akifa Fazlića. Radna grupa sastoji se od koordinatora, administratora i sedam Radnih tijela iz oblasti: obrazovanja, zapošljavanja i omladinskog poduzetništva, socijalne, zdravstvene i preventivne zaštite mladih, informisanja i savjetovanja mladih, aktivnog učešća mladih u javnom životu i izgradnji civilnog društva, kulture, sporta, estetike, etike i ekologije i rad s mladima sa posebnim potrebama”, navodi Enisa Mešetović.

Prikupljanje podataka, odnosno anektiranje mladih na terenu provedeno je od strane Općine Ilijaš u septembru 2015. godine, korištenjem standariziranog upitnika, koji sadrži 196 pitanja. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine,  u općini Ilijaš nalazi se oko 5000 mladih osoba, dobi od 15 do 30 godina. Iz te činjenice savakako proizilazi potreba za izradom ove Strategije.

Mesnica Sabanac Mjesto za reklamu